- ONLINE - Služby Božie z evanjelického a. v. kostola v Očovej cez internet

- www.ecav.sk oficiálna stránka našej cirkvi

- www.biblia.sk rôzne preklady Biblie

- www.hladajanajdi.sk hry, kvízy, korešpondenčné biblické kurzy a pod.

- Besiedka Dolný Kubín zaujímavé videá pre deti