Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Očová
Adresa 1. mája 604/10, 962 23 Očová
IČO 31933505
DIČ 2021421919
IBAN SK5609000000000071629615
Telefónne číslo +421 918 478 783
E-mail czocova@gmail.com
Seniorát Zvolenský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Zvolenská Slatina
Web www.ocova.ecav.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Kantor: Mgr. Marek Hanuska
Administruje: Mgr. Branislav Kováč , +421 907 840 358 , czslatina@gmail.com
Administrátorka zborového dozorcu: Mgr. Zuzana Šantová

Ďalšie informácie

Služby Božie sú v Očovej o 10.00 hod., v Zolnej o 13.00 hod. (prvú nedeľu v mesiaci) a v Sebedíne o 14.15 hod (prvú nedeľu v mesiaci).