Výlet - Zveropark Revište

Výlet - Zveropark Revište

Poďte s nami na rodinný celodenný autobusový výlet do Zveroparku v Revišti!

Kedy? V sobotu 6.8.2022
Odchod autobusu: o 9.00 z parkoviska pri cintoríne v Očovej
Príchod: v popoludňajších/ podvečerných hodinách

Jedlo a pitie si treba vziať so sebou resp. si niečo môžete zakúpiť v stánku s občerstvením.

Cena:
Vstupné- podľa aktuálneho cenníka zveroparku- deti od 2 do 12 rokov: 8 eur, deti od 12 rokov a dospelí: 12 eur, dôchodcovia: 8 eur, vstup do areálu so skákacími hradmi + 2 eurá
Cestovné - formou dobrovoľného milodaru podľa uváženia prihlásených

Prihlásiť sa môžete do 31.7.2022 na Evanjelickom a. v. farskom úrade v Očovej u sestry farárky osobne alebo na t. č. 0918 47 87 83.

Srdečne pozývame!