Vyberanie Cirkevného príspevku

Vyberanie Cirkevného príspevku

Vyberanie Cirkevného príspevku v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Očová :

sobotu 6.8.2022 od 8.00 do 12.00

sobotu 3.9.2022 od 8.00 do 12.00

Kde? Na evanjelickej fare v Očovej

Výška cirkevného príspevku: 10 eur na člena.